ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016-2017

pdf Ε.Ο.ΠΕ. Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων 2016-2017

pdf Ε.Ο.ΠΕ.- Ειδική Προκήρυξη Εθνικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος Ανδρών 2016-2017

pdf Ε.Ο.ΠΕ- Ειδική Προκήρυξη Εθνικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος Γυναικών 2016-2017

pdf Ε.Ο.ΠΕ - Ειδική Προκήρυξη Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών 2016-2017

pdf Ε.Ο.ΠΕ. - Ειδική Προκήρυξη Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών 2016-2017

pdf Ε.Ο.ΠΕ- Συμπληρωματική Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων

pdf Ε.Ο.ΠΕ. Συμπληρωματική Ειδική Προκήρυξη Εθνικού Περ/κού Πρωτ/τος Ανδρών

doc Δήλωση Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Ανδρών

doc Δήλωση Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Γυναικών

doc Δήλωση Συμμετοχής στο Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών

doc Δήλωση Συμμετοχής στο Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών

doc Ε.Σ.ΠΕ.Κ. Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων 2016-2017

doc Δήλωση Συμμετοχής Πρωταθλημάτων 2016-2017

doc Ε.Σ.ΠΕ.Κ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

doc Ε.Σ.ΠΕ.Κ- Συμπληρωματική Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών- Γυναικών