Τετάρτη 22/2/2017 Δεν θα πραγματοποιηθούν αγώνες.

Την Τετάρτη 22/2/2017   Δεν θα πραγματοποιηθούν αγώνες, λόγο  αδυναμίας ορισμού  διαιτητών,

επειδή πραγματοποιούν  την  τεχνική τους σύσκεψη την Τετάρτη στο Ρέθυμνο.