ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Το ΔΣ της ΕΣΠΕΚ επικύρωσε την απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής

σύμφωνα με την οποία επεβλήθησαν στον ΠΗΓΑΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ οι παρακάτω ποινές:

1. Για την κα Παρασκάκη Γεωργία, προπονήτρια του σωματείου ΠΗΓΑΣΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. Β 1 του Πειθαρχικού Δικαίου

της ΕΟΠΕ, για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά του σώματος των Διαιτητών

επιβάλλεται η ποινή της έγγραφης επίπληξης.


2.Για την κα Κατερίνη Ανδρονίκη, Βοηθό προπονητή του σωματείου ΠΗΓΑΣΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. Β 1 του Πειθαρχικού Δικαίου

της ΕΟΠΕ, για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά του σώματος των Διαιτητών

επιβάλλεται η ποινή ημερολογιακών 20 ημερών .


3.Για το σωματείο ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ σύμφωνα

με το άρθρο 14 παρ. 1 του Πειθαρχικού Δικαίου της ΕΟΠΕ ,

για ανάρμοστη συμπεριφορά των προπονητών του

επιβάλλεται η ποινή του χρηματικού προστίμου των 150 ευρώ.


Όλες οι παραπάνω ποινές έχουν υποβληθεί σύμφωνα

με το Πειθαρχικό Δίκαιο της ΕΟΠΕ.