Παραίτηση από Αγώνα..............

Μετά από έγγραφο που απέστειλε το σωματείο Σητειακός ,

αποσύρεται από τον αγώνα με την Αθλεση την Κυριακή με τις νόμιμες συνέπειες.