ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ................

Μετά από έγγραφο της ομάδας της ΣΟΥΔΑΣ παραιτείτε   την Κυριακή

στο πρωτάθλημα Γυναικών με το Χερονασιο με τις νόμιμες συνέπειες