ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ
  Ο  ΑΓΩΝΑΣ  ΠΑΓΚ\ΔΩΝ ΑΡΙΑΔΝΗ  ΓΕΗ- ΟΦΗ   ΚΛ.ΛΙΝΤΟ16:00 ΑΝΑΒΑΛΕΤΕ