ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ενημερώνουμε ότι το τμήμα σχολής διαιτησιας Πετοσφαίρισης  για το Ηράκλειο , θα ξεκινήσει τα μαθήματα την Δευτέρα 20/11/2017 και ωρα 17.00 στα γραφεία ΣΥΔΠΕΚ , παγκρήτιο Στάδιο Θύρα 9(Ανατολική πύλη)
Δικαίωμα συμμετοχής:
Πολίτες Ε.Ε ηλικίας από 17-55 , απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου .
Δικαιολογητικά:
Απλή φωτοτυπία ταυτότητας διπλής όψης και 
Αποδεικτικού σπουδών
Παράβολο Συμμετοχής:
Για εργαζόμενους 20,00 €
Για άνεργους: 10.00 €
Γραφική ύλη- Εκπαιδευτικό υλικό:
Θα χορηγηθούν
Εγγραφές- Πληρ: τηλ.6974771729