ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 26-27/5/18

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΙΟΥ 2018

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ    ΣΦΠΧ-ΓΕΗ  ΚΛ.ΧΑΝΙΩΝ  18:00      Διαιτητές: Αγγελίδης- Συκάς - Κοκκινάκης

ΗΜΙΤΕΛ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  ΣΦΠΧ-ΓΕΗ   ΚΛ.ΧΑΝΙΩΝ  16:00  Διαιτητές: Γιαννόπουλος- Σπαντιδάκη

ΗΜΙΤΕΛ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  ΑΘΛΕΣΗ-Ν.ΟΠΕΡ  ΚΛ.ΛΙΝΤΟ  19:00     Διαιτητές: Αμαργιαννιτάκης- Σταμουλάκη

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2018

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ   ΓΕΗ-ΣΦΠΧ   ΚΛ.ΛΙΝΤΟ  19:30   Διαιτητές: Καραπουλάκης- Αμαργιαννιτάκης- Αβραμοπούλου

ΗΜΙΤΕΛ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  ΓΕΗ-ΣΦΠΧ  ΚΛ.ΛΙΝΤΟ  17:30  Διαιτητές: Αμαργιαννιτάκης- Μωυσιάδου

ΗΜΙΤΕΛ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ   Ν.ΟΠΕΡ-ΑΘΛΕΣΗ  ΚΛ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ  17:00  Διαιτητές: Βασσιλόπουλος- Πίσσα