Νέα σύνθεση Δ.Σ ΕΣΠΕΚ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΠΕ.Κ σε έκτακτη συνεδριάση του που έγινε σήμερα Τρίτη 5 Ιουνίου στα γραφεία στο Ηράκλειο, και αφού συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός μελών (7) με το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:

Πρόεδρος: Ανδρέας Γιαννόπουλος

Αντιπρόεδρος: Γιώργος Παπαδάκης

Γεν. Γραμματέας: Λεωνίδας Γρύλλος

Ταμίας: Γιάννης Δανδάλης

Ειδ. Γραμματέας: Νίκος Φραγκιαδάκης

Μέλος: Σταύρος Καλπαδάκης

Μέλος: Βασίλης Ποθητός

"Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίζουν να εργάζονται για την ανάπτυξη και τη διάδοση του αθλήματος, τη στήριξη των Ομάδων Εθνικών Κατηγοριών και των αθλητών-τριών που εκπροσωπούν το νησί μας στις Εθνικές Ομάδες και μαζί με όλα τα σωματεία μας να ανεβάσουμε το άθλημα μας ψηλότερα".