ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018-2019

pdf Ε.Ο.ΠΕ- ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2018-2019

pdf Ε.Ο.ΠΕ -ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2018

pdf Ε.Ο.ΠΕ- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ 2018-2019

pdf Ε.Ο.ΠΕ- ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

pdf Ε.Ο.ΠΕ- Δήλωση Συμμετοχής Γυναικών

pdf Ε.Ο.ΠΕ- ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

pdf Ε.Ο.ΠΕ- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΔΡΩΝ

doc Ε.Σ.ΠΕ.Κ- ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ- ΝΕΑΝΙΔΩΝ- ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ- Π/Π- Π/Κ

doc Ε.Σ.ΠΕ.Κ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ