Ειδική Προκήρυξη Β Εθνικής/Περιφ Πρωτ. Γυναικών

Στις 17 Ιουλίου 2018 λήγει η προθεσμία υποβολής Δήλωσης Συμμετοχής στη Β ΕΘνική/ Περιφερειακό Πρωτάθλημα Γυναικών η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην ΕΣΠΕΚ.

Στην Ενότητα "Προκηρύξεις- Νόμοι" μπορείτε να δείτε τη σχετική Προκήρυξη της ΕΟΠΕ