Πέντε αθλητές της Κρήτης στην Προεθνική Παίδων

Πέντε αθλητές απο την Κρήτη κλήθηκαν να συμμετέχουν στην προετοιμασία της Προεθνικής Ομάδας Παίδων που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων απο τις 25 Ιουλίου εως τις 10 Αυγούστου 2018. Αυτοί είναι:

  1. Παπαδόσηφος Σήφης (ΣΦΠΧ)
  2. Τζουγκαράκης Αλέξανδρος (ΣΦΠΧ)
  3. Αναπολιτάκης Εμμανουήλ (ΓΕΗ)
  4. Μαυρίδης Θόφιλος (ΓΕΗ)
  5. Σταυρακάκης Ευάγγελος (ΓΕΗ)