Ε.Ο.ΠΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ 2018-2019

Σχετικά με το πρόγραμμα κλιμακίων 2018-2019, η ΕΟΠΕ εξέδωσε τα παρακάτω:

1. Στόχοι προγράμματος

  • Έναρξη λειτουργίας κλιμάκιων με τις νέες ηλικίες (αγόρια γεν 2005-2006 και κορίτσια γεν 2006-2007) με στόχο την άνοιξη του 2020 να οργανωθεί διακλιμακιακό και το καλοκαίρι του 2020 να λάβουν  μερος οι νέες Εθνικές Παμπαίδων - Παγκορασίδων στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα.
  • Έναρξη της προπονητικής λειτουργίας των προηγούμενων ηλικιών κλιμακίων (εκτός των ήδη επιλεγμένων στο διακλιμακιακό) έτσι ώστε να δοθεί κινητρο και παράλληλα να εντοπιστού αθλητές - αθλήτριες που έχουν σημειώσει βελτίωση τόσο σωματομετρική όσο και τεχνική
  • Ειδική προποντική διαδικασία για τα επιλεγμένα παιδιά (αθλητές- τριες) πόυ συμμετείχαν στο διακλιμακιακό και στο Βαλκανικό. Η ευθύνη θα είναι των Ομοσπονδιακών με τους κατα τόπους αποσπασμένους ΠΟΠ
  • Επισκέψεις των αποσπασμένων και των ΠΟΠ στα σωματεία για ανάπτυξη συνεργασίας με τα σωματεία και τους προπονητές και εντοπισμό αθλητών- τριών.

2. Το Δ.Σ της ΕΟΠΕ όρισε τους πιο κάτω προπονητές ως συνεργάτες ΠΟΠ του προγράμματος στην Ένωση μας:

  • Αγόρια 2005-2006 Γιώργος Σταυρόπουλος (Ανατ. Κρήτης), Νικητάκης Νικητ. (Δυτ. Κρήτης)
  • Αγόρια περσινό κλιμάκιο & επιλεγμένα  Νικητάκης Νικήτας
  • Κορίτσια 2006-2007 Γεωργία Παρασκάκη (Ανατ. κρήτη), Διαμαντάκης Χρήστος (Δυτ. κρήτης)
  • Κορίτσια περσινό κλιμάκιο & επιλεγμένα Εμμ. Μανωλάκης