Εξ αναβολής αγώνες και Διαιτητές
  1. Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4/19 Π/ΚΟΡΑΣ Α "ΓΡΥΠΑΣ-ΓΕΗ"  ΚΛ.ΜΕΛΕΣΣΩΝ 18:30 (ΜΑΥΡΕΑ)
  2. Μ/ΠΕΜΠΤΗ 25/5/19 Π/ΚΟΡΑΣ Β "ΑΘΛΕΣΗ2-ΓΙΟΥΧΤΑΣ" ΚΛ.ΛΙΝΤΟ 11:00 (ΠΑΚΙΟΥΦΑΚΗ-ΜΑΥΡΕΑ)