ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2020

pdf Ε.Ο.ΠΕ- ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2019-2020

pdf Ε.Ο.ΠΕ- ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

pdf Ε.Σ.ΠΕ.Κ- ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

doc Ε.Σ.ΠΕ.Κ- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

doc Ε.Σ.ΠΕ.Κ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ