ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΒΟΛΕΪ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΧΑΝΙΑ

Ο ΣΥΔΠΕΚ κατόπιν εγκρίσεως της ΟΔΒΕ θα πραγματοποιήσει σχολή διαιτησίας βόλεϊ σε Ηράκλειο και Χανιά τον Νομέβριο του 2019. Στο Ηράκλειο η σχολή θα ξεκινήσει της εργασίες της την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου και ώρα 17:00 στα γραφεία του ΣΥΔΠΕΚ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Καθηγητές: 1. Κοκοτσάκης Βασίλειος, 2. Ράπτης Βασίλειος

Απαιτούμενα διακαιολογητικά των υποψηφίων:

  1. Αντίγραφο ταυτότητας
  2. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή τίτλου σπουδών
  3. Ποινικό μητρώο τύπου Β΄
  4. Παράβολο συμμετοχής 20€

Η ημερομηνία έναρξης της σχολής στα Χανιά θα οριστεί προσεχώς