Ε.Ο.ΠΕ- Οριστική Διακοπή Αναπτυξιακών Πρωταθλημάτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.ΠΕ στη χθεσινή του συνεδρίαση (15/06/20) εξέτασε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σχετικά με τις συνθήκες και το περιβάλλον σε σχέση με την πανδημία του COVID 19 και την εξέλιξη της στη χώρα μας, με τα θετικά αποτελέσματα να οφείλονται στην έγκαιρη  λήψη των μέτρων και στην αξιολόγηση της υγείας ως υπέρτατου αγαθού σε σχέση με τις υπόλοιπες κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες.

Με βάση το γεγονός ότι η ανθρώπινη υγεία αποτελεί προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε επιμέρους δραστηριότητας, περιλαμβανομένης της αθλητικής, το Δ.Σ της Ε.Ο.ΠΕ αποφάσισε την ματαίωση όλων των υπολοιπόμενων αγώνων των Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης Αγοριών και Κοριστιών Κ18, Κ17, και Κ16 των Τοπικών Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης των Ενώσεων και Τ.Ε. αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 και των Πρωταθλημάτων Beach Volleyball K17, K19 kai K22, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 4684/2020 όπως αυτό επικύρωσε την, απο 24-04-20 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α86/2020) και έχοντας απο το Νόμο ειδική πλειοψηφία.

Το Δ.Σ αποφάσισε επίσης να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα Αγοριών και Κοριτισών Κ18 της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021 και τα αγόρια και τα κορίτσια που έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουρίου του 2003, εκτός απο αθλητές και αθλήτριες αυτής της ηλικίας που θα μεταγραφούν  σε σωματεία κατα  τη δειάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του 2020. Σε αυτήν την κατηγορία δεν θα συμπεριλαμβάνονται περιπτώσεις αναννέωσης μεταγραφής με υποσχετική στο ίδιο σωματείο και μεταγραφής αθλητή/τριας που την προηγούμενη μεταγραφική περίοδο είχε μεταγραφεί με υποσχετική επιστολή στο ίδιο σωματείο.

Όσον αφορά τις ηλικιακές κατηγορίες του beach volley του έτους 2021, θα προηγηθεί σχετική διαβούλευση με τις Ενώσεις και τις Τ.Ε πριν παρθούν οι σχετικές αποφάσεις.