Το νέο Δ.Σ της Ε.Σ.ΠΕ.Κ

Το Σάββατο 25 Ιουλίου στην 1η συνεδρίαση των εκλεγμένων μελών, συστάθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΠΕ.Κ όπως παρακάτω:

Πρόεδρος: Ανδρέας Γιαννόπουλος

Αντιπρόεδρος: Δανδάλης Ιωάννης

Γεν. Γραμματέας: Γιακουμογιαννάκη Ειρήνη

Ειδ. Γραμματέας: Καδιανάκης Εμμανουήλ

Ταμίας: Παπαδάκη Ευαγγελία

Μέλος: Παπαδάκης Γιώργος

Μέλος: Βιδάκης Γιώργος

Συστήθηκαν επίσης οι επιτροπές της Ε.Σ.ΠΕ.Κ

Επιτροπή Πρωταθλημάτων:  Παπαδάκης Γιώργος (Πρόεδρος), Καδιανάκης Μανώλης, Δανδάλης Γιάννης, Γρύλλος Λεωνίδας, Παπαδάκη Βαγγελιώ, Βιδάκης Γιώργος

Επιτροπή Ανάπτυξης: Γιαννόπουλος Ανδρέας (Πρόεδρος), Γιακουμογιαννάκη Ειρήνη, Βιδάκης Γιώργος, Χαμαλίδη Έφη, Κουδουμά Όλγα

Πειθαρχική Επιτροπή: Γιαννόπουλος Ανδρέας (Πρόεδρος), Γιακουμογιαννάκη Ειρήνη, Παπαδάκη Ευαγγελία

Επιτροπή Beach Volley: Παπαδάκης Γιώργος (Πρόεδρος) Γεωργοπούλου Αντωνία, Σπιταδάκης Κώστας, Πατεράκη Μαρία

Επιτροπή Διαιτησίας: Κοκοτσάκης Βασίλης (Πρόεδρος), Βλαχάκης Μανώλης, Κανακάκης Γιώργος