Ένταξη σωματείων στο Μητρώο της ΓΓΑ
Με αφορμή την αναγγελία της ημερομηνίας λήξης των αιτήσεων εγγραφής των αθλητικών σωματείων στο Μητρώο της ΓΓΑ (31/12/2020), και γνωρίζοντας τα όσα συνεπάγονται για τα σωματεία σε περίπτωση μή εγγραφής τους στο Μητρώο, παρακαλούμε όλα τα σωματεία να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εγγραφή τους στο Μητρώο, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στη λειτουργία τους.
Σας ενημερώνουμε ότι έως τώρα, μόνο 9 σωματεία της δύναμης μας έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την ένταξη τους στο Μητρώο.
Εκ του Δ.Σ